Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Omdat art. 10 IW (onmiddellijke invorderbaarheid) en art. 15 IW (versnelde invordering) voor de invordering ten laste van de aansprakelijke in art. 52 IW niet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, kan de ontvanger geen gebruik maken van onmiddellijke invorderbaarheid en versnelde invordering.

Als gevolg van het open systeem kan de ontvanger wel conservatoir beslag volgens de regeling van het civielrechtelijke conservatoir beslag.

Uit art.  51 IW blijkt dat de ontvanger op het vermogen van de aansprakelijk gestelde of nog aansprakelijk te stellen persoon condervatoir beslag kan leggen, zelfs al heeft de aansprakelijkheidstelling nog niet plaatsgevonden. Conservatoir beslag kan zelfs al plaatsvinden voordat de belastingschuldige in gebreke is met betalen.