Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete, ook administratieve boete genoemd, is de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom (art. 5:40 lid 1 Awb).

Sanctie

De bestuurlijke boete is dus een bestraffende sanctie en wordt opgelegd in het kader van de handhaving.

De bestuurlijke boete moet worden onderscheiden van de strafbeschikking. In een strafbeschikking kan een publiekrechtelijke organisatie ook een geldboete opleggen. De bestuurlijke boete valt onder het bestuursrecht. De strafbeschikking valt onder het strafrecht.

Wetgeving

De bestuurlijke boete is geregeld in titel 5.4. ('Bestuurlijke boete') van hoofdstuk 5 ('Handhaving') van de Algemene wet bestuursrecht (Abw), en wel in de artt. 5:40 t/m 5:54 Abw.

Meer specifieke publiekrechtelijke regelingen bevatten nadere bepalingen over de bestuurlijke boete. Een voorbeeld is:

  • art. 18a Participatiewet (PW)
Verrekening

Een aantal artikelen op het gebied van de sociale zekerheid bepaalt dat een uitkering met een bestuurlijke boete verrekend kan worden. Dit betekent dat die boete van de uitkering kan worden afgetrokken:

  • art. 19g Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • art. 3:43 Wet werk en arbeidsondersteuning joggehandicapten (Wajong)
  • art. 14g Toeslagenwet (TW)
  • art. 24 Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
  • art. 45g Ziektewet (ZW)
Publicaties

Bestuurlijke boete/Bestuurlijke strafbeschikking (VNG)

Gerelateerde artikelen