Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Indirecte executiemiddelen

Indirecte executiemiddelen zijn executiemiddelen die indirect werken. Zij vormen een prikkel tot vrijwlllige nakoming.

Voorbeelden

Voorbeelden van indirecte executiemiddelen zijn: