Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een dwangbevel is een publiekrechtelijk bevel tot betaling van een bedrag.

Executoriale titel

Een dwangbevel is een executoriale titel. Het dwangbevel kan volgens het civiele recht worden betekend en ten uitvoer worden gelegd. Tegen het dwangbevel is een civielrechtelijk executiegeschil ex art. 438 Rv mogelijk.

Vormen

Een dwangbevel komt in verschillende vormen voor: