Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een kennisgeving van inbeslagneming (kvi) is een document dat wordt opgemaakt bij de inbeslagneming van een voorwerp. Dit gebeurt in de regel door een opsporingsambtenaar. Een kvi is geen proces-verbaal. Het document beschrijft het inbeslaggenomen voorwerp en bevat alle relevante informatie voor de te nemen beslagbeslissing

Bewijs van ontvangst

Zoveel mogelijk wordt aan degene bij wie een voorwerp is inbeslaggenomen, een bewijs van ontvangst afgegeven.

Hulpofficier van justitie

De opsporingsambtenaar stelt de kennisgeving zo spoedig mogelijk in handen van de hulpofficier van justitie teneinde te doen beoordelen of het beslag moet worden gehandhaafd (art. 94 lid 3 Sv).