Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een beroepschrift is een document waarmee beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een lagere rechter of van een bestuursorgaan.

Bestuursprocesrecht

Het begrip beroepschrift wordt vooral gebruikt in het bestuursprocesrecht. Een belanghebbende kan met een beroepschrift beroep instellen bij de bestuursrechter, bijvoorbeeld van een beslissing op bezwaar (art. 6:4 lid 3 Awb).

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (art. 6:7 Awb).

Civiel procesrecht

Ook in het civiele procesrecht komt het begrip beroepschrift voor. Het begrip wordt dan gebruikt als middel om bij het gerechtshof beroep  in te stellen tegen een beschikking van een rechter (art. 359 Rv).

Gerelateerde artikelen