Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een bezwaarschrift is een schriftelijk stuk waarmee een besluit van een bestuursorgaan wordt aangevochten (art. 6:4 lid 1 Awb).

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken (art. 6:7 Awb).