Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenverzet is een bijzondere vorm van verzet. Het geeft een derde de mogelijkheid om op te komen tegen een vonnis, tegen een gelegd executoriaal of conservatoir beslag of tegen een voorgenomen of aangevangen executie.

Civiel procesrecht

Het civiel procesrecht kent een aantal wijzen van derdenverzet.

Fiscaal recht

Omdat het fiscale recht een open systeem kent, gelden de wijzen van derdenverzet volgens het civiel beslag ook voor het fiscaal beslag. De ontvanger is in dit geval de beslaglegger. Derdenverzet komt vooral voor bij bodembeslag omdat dit beslag ook op roerende zaken van derden kan worden gelegd.

Strafrecht

In het strafrecht kan derdenverzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel worden ingesteld (art. 575 lid 4 Sv).