Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Registergoederen zijn goederen waarvoor inschrijving in openbare registers noodzakelijk is (art. 3:10 BW).

Een voorbeeld van een registergoed is een onroerende zaak.