Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een afgescheiden vermogen is het vermogen van een gemeenschap zelf. Het afgescheiden vermogen is afgescheiden van het privé-vermogen van de deelgenoten.

Betekenis afgescheiden vermogen

De betekenis van het begrip afgescheiden vermogen is vooral gelegen in de exclusieve verhaalspositie van de gemeenschapsschuldeisers op dat vermogen. De privĂ©-schuldeisers kunnen zich niet op het afgescheiden vermogen verhalen, zolang de gemeenschap bestaat.

Gemeenschappen met afgescheiden vermogen

Uit art. 3:192 BW blijkt dat iedere bijzondere vennootschap in de zin van de tweede afdeling van titel 3.7 BW een afgescheiden vermogen vormt met een exclusieve verhaalspositie voor de schuldeisers van wie de vorderingen corresponderen met tot de gemeenschap behorende schulden.

Ook de personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) hebben een afgescheiden vermogen.

Geen afgescheiden vermogen

Een eenmanszaak en een niet ontbonden huwelijksgoederengemeenschap hebben geen afgescheiden vermogen.