Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Separatist is de aanduiding voor de bijzondere positie van de pandhouder of hypotheekhouder in een faillissement van een schuldenaar door wie aan hen zekerheid in de vorm van pand of hypotheek is verschaft.

Als een rechtsgeldige verpanding tot stand is gekomen, kan de pandhouder, net zoals een hypotheekhouder, zijn recht uitoefenen alsof er geen faillissement is (art. 57 lid 1 Fw). 

De curator kan de pandhouder hiervoor een redelijke termijn stellen. Verkoopt de pandhouder het onderpand niet binnen de termijn, dan kan de curator het verpande goed opeisen en verkopen, onverminderd het recht van de pandhouder op de opbrengst (art. 58 lid 1 Fw).