Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het executierecht betreft de wettelijke regeling van de dwangmiddelen en de wijze waarop de overheid die dwangmiddelen kan toepassen om rechten af te dwingen die in een rechterlijke uitspraak of in een andere executoriale titel zijn vastgesteld.

Het executierecht is geregeld in het 'Tweede boek. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten'  van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en in een aantal andere wetsbepalingen.

Boek 3 titel 11 van het Burgerlijk Wetboek kent enige bepalingen die aan het executierecht ten grondslag liggen (art. 3:296-301 BW).