Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip proportionaliteit houdt in dat het gebruik van een middel of bevoegdheid proporitoneel moet zijn. Het mag niet meer inbreuk op de rechten van een ander maken dan noodzakelijk is.

Een begrip dat vaak in samenhang met proportionliteit wordt gebruikt is subsidiariteit.