Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip subsidiariteit houdt in dat het gebruik van een middel of bevoegdheid subsidiair moet zijn. Het gebruik mag pas worden toegepast als er geen ander middel ter beschikking (meer) staat.

Een begrip dat vaak in samenhang met subsidiariteit wordt gebruikt is proportionaliteit.