Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De Invorderingswet 1990 (IW) geldt sinds 1 juni 1990. De wet is de opvolger van de Invorderingswet 1845.

De Invorderingswet 1990 geldt voor rijksbelastingen (art. 1 IW). Rijksbelastingen zijn in dit verband de belastingen die van rijkswege door de rijksbelastingdienst worden geheven, alsmede rechten bij invoer en uitvoer (art. 2 lid 1, letter a IW). De Invorderingswet id dus van toepassing op:

 • de inkomstenbelasting
 • de loonbelasting
 • de vennootschapsbelasting
 • de dividendbelasting
 • de rechten van successie, overgang en schenking
 • de motorrijtuigenbelasting
 • de omzetbelasting
 • de rechten bij invoer en uitvoer
 • de accijnzen
 • de belasting van personenauto's en motorrijwielen
 • de kansspelbelasting
 • de belastingen van rechtsverkeer
 • de belastingen op milieugrondslag

Met de invoering van de Invorderingswet werd het open systeem van bevoegdheden voor de ontvanger geïntroduceerd.