Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wetgeving

Het beslag op en de executie van vermogensrechten zijn niet alleen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) geregeld, maar ook in andere wetgeving. Het beslag en de executie zijn voor bepaalde vermogensrechten niet apart geregeld.

In Rv geregelde rechten

Voorbeelden:

De executie van deze rechten is apart in het Rv geregeld.

In bijzondere wetgeving geregelde rechten

Voorbeelden:

Regels onroerende zaak

Het octrooirecht is geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995). Het kwekersrecht is geregeld in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW). Beide wetten verwijzen naar de regels voor verhaalsbeslag on een onroerende zaak.

Niet geregelde rechten

Voorbeelden:

Vangnetartikel

De executie van niet geregelde rechten en van niet opeisbare rechten waarop beslag onder derden mogelijk is, worden geregeld in een vangnetartikel, art. 474bb Rv. Het artikel bepaalt dat die rechten kunnen worden geëxecuteerd met overeenkomstige toepassing van de bepalingen over beslag op roerende zaken (art. 439 Rv e.v.).