Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De schakelbepaling van art. 479l Rv bepaalt dan dat het beslag op rechten uit een overeenkomst van levensverzekering wordt gelegd en vervolgd volgens het executoriaal derdenbeslag, tenzij daarvan ten aanzien van  de rechten uit een sommenverzekering niet wordt afgeweken.

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering wordt onder de verzekeraar gelegd volgens een conservatoir derdenbeslag (vgl. art. 724a lid 2 Rv, eerste volzin).

Als de rechten van de verzekeringnemer of de begunstigde aan toonder of order zijn gesteld. wordt het beslag gelegd volgens het conservatoir beslag op rechten aan toonder of order (vgl. art. 724a lid 2 Rv, tweede volzin).