Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verhaal op alle goederen schuldenaar (art. 3:276 BW)

Een schuldeiser heeft een verhaalsrecht: hij kan zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt (art. 3:276 BW).

Beslag op alle goederen schuldenaar (art. 435 lid 1 Rv)

Art. 435 lid 1 Rv bepaalt dat het de schuldeiser vrijstaat om te gelijkertijd beslag te leggen op alle voor beslag vatbare goederen. In beginsel gaat het bij de beslagomvang om de bestaande goederen van de schuldenaar op het tijdstip van het beslag.

  • Zo treft een beslag onder een bank alleen het saldo dat op het tijdstip van beslag op de rekening van de schuldenaar staat. Bedragen die daarna op de bankrekeningen worden ontvangen, vallen niet onder het beslag. Daarvoor is een nieuw beslag nodig.
Bredere werking verhaal en beslag

Op het beginsel dat alleen beslag kan worden gelegd op bestaande goederen van de schuldenaar zelf geldt een beperkt aantal uitzonderingen:

  • beslag kan worden gelegd op goederen van derden;
  • beslag kan worden gelegd op een toekomstige vordering;
  • een beslag op een goed omvat ook toekomstige vruchten. (Dit geldt alleen bij executoriaal beslag, niet bij conservatoir beslag.)