Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij eigenbeslag de volgende gegevens bevatten: 

  • de aard van het te leggen beslag
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering)
  • de omschrijving van de in beslag te nemen goederen
  • het bedrag van de geldvordering of het ingeschatte maximum daarvan
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld
  • het verzoek om begroting van de vordering

De in beslag te nemen goederen moeten in het in art. 700 lid 2 Rv bedoelde verzoekschrift worden omschreven (art. 724 lid 1 Rv).

Geen vrees voor verduistering

Bij een verzoek tot conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf hoeft geen vrees voor verduistering te worden gesteld.