Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag

Bewijsbeslag in niet IE-zaken, kortweg 'bewijsbeslag niet-IE', is een conservatoir beslag op bescheiden, waaronder gegevens op gegevensdragers, in verband met een vordering tot inzage volgens art. 843a Rv. Het beslag wordt gelegd op grond van art. 730 Rv.

Ontwikkeling

Het bewijsbeslag in niet IE-zaken was lang omstreden in rechtspraak en literatuur. Dit komt omdat art. 730 Rv was bedoeld voor een ander beslag, namelijk een conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken of levering van goederen. 

Vanaf 2002 wordt art. 730 Rv ook gebruikt als basis voor bewijsbeslag in niet IE-zaken. Bij een beslag tot bewaring van bewijs gaat het niet om de afgifte van een roerende zaak of de levering van een goed, maar om de afgifte van bescheiden en gegevens ten behoeve van het veilig stellen van bewijs.

Rechtspraak

Om duidelijkheid over het bewijsbeslag niet-IE te krijgen, stelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam prejudiciƫle vragen aan de Hoge Raad over de toelaatbaarheid en voorwaarden voor het bewijsbeslag niet-IE.

De Hoge Raad hakt op 13 september 2013 de knoop door en bepaalt dat het conservatoir bewijsbeslag ook in niet IE-zaken mogelijk is.

  • HR 13-09-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek/Vergeer)
    Conservatoir bewijsbeslag is ook in niet-IE-zaken mogelijk. Het beslag kan alleen worden gelegd als is voldaan aan de voorwaarden van art. 843a Rv. Er moet sprake zijn van gegronde vrees voor verduistering. De Hoge Raad geeft richtlijnen voor praktische uitvoering.
Vordering tot inzage ex art. 843a Rv

Een bewijsbeslag niet-IE hoeft niet aan een vordering tot inzage op grond van art. 843a Rv vooraf te gaan. Een vordering tot inzage kan ook zonder beslag worden ingesteld. Het risico is dan echter dat bewijsmateriaal gedurende de procedure ex art. 843a Rv verdwijnt.

Het bewijsbeslag niet-IE kan alleen worden gelegd als tenminste is voldaan aan de voorwaarden van art. 843a Rv.