Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De blokkerende werking van een beslag op een uitkering bij een sommenverzekering volgt uit art. 479kc lid 1 en lid 2 Rv.

Art. 479kc lid 1 Rv bepaalt dat aan degene die ten laste van de verzekeringnemer beslag onder de verzekeraar heeft gelegd, een rechtshandeling, na de beslaglegging door of met medewerking van de verzekeringnemer met betrekking tot de verzekering verricht, niet kan worden tegengeworpen.

Art. 479kc lid 2 Rv bepaalt dat aan degene die ten laste van de onherroepelijk aangewezen begunstigde beslag onder de verzekeraar heeft gelegd, een rechtshandeling, na de beslaglegging door of met medewerking van de begunstigde met betrekking tot de verzekering verricht, niet kan worden tegengeworpen.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 724a lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag.