Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Sommenverzekering

Sinds 1 januari 2006 kan een schuldeiser conservatoir beslag leggen op rechten die voor een verzekeringnemer voortvloeien uit een sommenverzekering. De regeling staat in art. 724a Rv

Ook kan, in de gevallen, zoals bedoeld in art. 479ka lid 1 Rv, conservatoir beslag worden gelegd ten laste van de begunstigde (art. 724a lid 1 Rv, eerste zin).

Reden voor invoering

De reden voor invoering van het conservatoir beslag was dat het wenselijk werd geacht dat de wet apart melding maakt van de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen op de rechten van de verzekeringnemer of een begunstigde uit een sommenverzekering, nu deze rechten niet alle vallen onder de omschrijving van goederen in art. 475 Rv waarop volgens art. 718 Rv conservatoir derdenbeslag kan worden gelegd.

Wetgeving

Wetgeving conservatoir beslag (art. 724a Rv)

Het conservatoir op rechten uit een sommenverzekering is geregeld in art. 724a Rv (Beslag op rechten uit sommenverzekering).

Wetgeving executoriaal beslag (art. 724a lid 1 Rv)

De volgende bepalingen van het executoriaal beslag op rechten uit een sommenverzekering zijn van toepassing op het conservatoir beslag (vgl. de schakelbepaling van art. 724a lid 1 Rv):