Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verval beslag na afkoop of belening (art. 479o lid 1 Rv)

Als de executant de levensverzekering heeft doen afkopen of de geëxecuteerde deze overeenkomstig art. 479m lid 2 Rv heeft beleend, vervalt het beslag met betrekking tot die verzekering zodra de verzekeraar het uit die afkoop of die belening verschuldigde bedrag aan de deurwaarder heeft voldaan (vgl. art. 479o lid 1 Rv).

Verval mogelijkheid wijziging (art. 479o lid 2 Rv)

Als de executant met betrekking tot een levensverzekering de begunstiging heeft gewijzigd, vervalt die wijziging door de beëindiging van het beslag op die verzekering (vgl. art. 479o lid 2 Rv).