Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een fiscaal dwangbevel is een schriftelijk bevel van de ontvanger tot betaling van een belastingaanslag (vgl. art. 12 lid 1 IW).

Executoriale titel (art. 14 jo. 12 IW)

Een fiscaal dwangbevel is een executoriale titel die met toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tenuitvoergelegd kan worden (art. 14 IW jo. art. 12 IW).

Kosten van aanmaning (art. 12 lid 2 IW)

In afwijking van art. 4:119 lid 1 Awb kunnen bij een dwangbevel ook de kosten van de aanmaning, de kosten van het dwangbevel en de rente ingevorderd worden (art. 12 lid 2 IW).