Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie

Het executoriaal beslag op rechten aan toonder vormt het begin van de executie daarvan.

Executie volgens roerende zaken

Uit art. 474a lid 1 Rv, tweede volzin volgt dat op het beslag en de executie van rechten aan toonder of order de bepalingen van het beslag en de executie van roerende zaken van toepassing zijn tenzij de wet op specifieke punten anders bepaalt.

Wetgeving

Het beslag op en de executie van rechten aan order of toonder is geregeld in: