Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een executoriaal beslag tot afgifte van roerende zaken is een beslag, dat, in het kader van een executie tot afgifte van roerende zaken, in twee gevallen wordt gelegd:

  1. als de deurwaarder niet meteen de zaak onder zich kan nemen;
  2. als op de zaak al een ander beslag ligt.
Wetgeving

Het beslag tot afgifte van roerende zaken is geregeld in art. 492 Rv.

Termijn voor bevel

De deurwaarder hoeft de in art. 439 lid 1 Rv genoemde termijn van twee dagen voor het doen van bevel niet in acht te nemen (art. 492 lid 1 Rv).

Eerder beslag

Wanneer de deurwaarder verneemt dat er op de zaak al een beslag ligt, is art. 491 Rv niet van toepassing. De deurwaarder kan dan op grond van art. 492 lid 1 Rv ook beslag op de zaak leggen. Hij is verplicht dit beslag meteen ('onverwijld') aan de deurwaarder te betekenen die het eerdere beslag heeft gelegd (art. 492 lid 2 Rv).

Als geen ander beslag daaraan in de weg staat, kan de deurwaarder alsnog art. 491 Rv toepassen. Het door hem gelegde beslag eindigt daardoor (vgl. art. 492 lid 4 Rv).

Genuszaken

Betreft het recht op afgifte een of meer naar de soort bepaalde zaken, dan zal de deurwaarder een aan dat recht beantwoordende hoeveelheid zaken van die soort onder zich of in beslag nemen, uit te kiezen door de deurwaarder tenzij de geëxecuteerde tijdig van een hem toekomende bevoegdheid tot kiezen gebruik maakt (art. 493 Rv).

Het conservatoir beslag tot afgifte kent in art. 731 Rv een zelfde bepaling.

Procedure

De schakelbepaling van art. 492 lid 3 Rv bepaalt dat de volgende bepalingen van het executoriaal verhaalsbeslag op roerende zaken van toepassing zijn, met een aantal verfijningen:

Derdenbeslag

Er kan ook executoriaal beslag tot afgifte van een zaak worden gelegd die zich onder een derde bevindt. De artt. 475-479 Rv zijn dan van toepassing.

Het beslagexploot vermeldt op welke zaak of zaken de afgifte betrekking heeft.

De verklaring van de derde als bedoeld in art. 476a Rv betreft uitsluitend deze zaak of zaken (art. 500 Rv).