Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een conservatoir beslag tot levering van een goed, blijft van kracht totdat hetzij de levering heeft plaatsgevonden, hetzij zes maanden zijn verstreken, nadat in de hoofdzaak een beslissing is verkregen die een executoriale titel oplevert en die in kracht van gewijsde is gegaan (art. 735 lid 1 Rv).

Een conservatoir beslag tot afgifte van een roerende zaak gaat volgens art. 704 lid 1 Rv over in een executoriaal beslag ex art. 492 Rv wanneer de beslaglegger een executoriale titel tot afgifte heeft (art. 735 lid 2 Rv).