Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 513 lid 1 Rv bepaalt dat, als meer schuldeisers op dezelfde onroerende zaak beslag hebben gelegd (cumulatief beslag), de executie zal plaatsvinden op basis van het eerste volgens art. 505 lid 1 Rv ingeschreven beslag.

Overneming executie (art. 513 lid 2 Rv)

Art. 513 lid 2 Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter op verzoek van een schuldeiser met een later ingeschreven beslag, kan bepalen dat deze in de volgende twee gevallen de executie zal overnemen:

  1. als de schuldeiser met het als eerste ingescheven beslag arglist of samenspanning met de geëxecuteerde kan worden verweten;
  2. als die schuldeiser de executie niet met redelijke spoed voortzet.
Rechtsmiddelenverbod (art. 513 lid 3 Rv)

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen een beschikking die op grond van krachtens art. 513 lid 2 Rv gegeven wordt, staat geen hogere voorziening open (art. 513 lid 3 Rv).

Aanzegging overneming verkoop (art. 513 lid 4 Rv)

Bij toepassing van art. 513 lid 2 Rv wordt de overneming bij exploot aan de geëxecuteerde aangezegd (art. 513 lid 4 Rv).