Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag (art. 504a lid 1 Rv)

Art. 504a lid 1 Rv bepaalt dat het beslag op een onroerende zaak slechts kan worden gelegd voor een vordering waarvan het geldelijk beloop bepaalbaar is.

Executoriale verkoop (art. 504a lid 2 Rv)

Art. 504a lid 2 Rv bepaalt dat, zolang de vordering niet is vereffend, niet tot executoriale verkoop kan worden overgegaan.