Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenzij het belang van het onderzoek dit vordert, wordt in een woning niets in beslag genomen voordat de bewoner of, als hij afwezig is, een van zijn aanwezige huisgenoten, is gehoord en vruchteloos is uitgenodigd het voorwerp ter inbeslagneming vrijwillig af te geven (vgl. art. 99 lid 1 Sv).

Voorzover het belang van het onderzoek zich daartegen niet verzet, stelt de opsporende ambtenaar de bewoner of, als deze afwezig is, een van zijn aanwezige huisgenooten in de gelegenheid, zich omtrent de ter plaatse inbeslaggenomen voorwerpen te verklaren. Hetzelfde geldt ten aanzien van den verdachte, als deze aanwezig is (vgl. art. 99 lid 2 Sv).