Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Rechten van intellectueel eigendom zijn vermogensrechten in de zin van art. 3:6 BW en worden met behulp van een akte geleverd.

Voorbeelden van rechten van intellectueel eigendom zijn:

Verhaalsbeslag

Op een recht van intellectueel eigendom kan een verhaalsbeslag worden gelegd, al bestaan hier uitzonderingen op. Op bijvoorbeeld een domeinnaamrecht en een handelsnaamrecht kan geen verhaalsbeslag worden gelegd.

Beslag volgens roerende zaken

Voor verhaalsbeslag op IE-rechten geldt in het algemeen dat verhaalsbeslag kan worden gelegd volgens de regels voor verhaalsbeslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn. Dit kan door toepassing van de vangnetbepaling van art. 474bb Rv. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

Beslag op octrooirecht en kwekersrecht

Voor verhaalsbeslag op een octrooirecht en een kwekersrecht geldt eigen wetgeving, namelijk de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005. Deze regelingen verwijzen naar de regels voor verhaalsbeslag op onroerende zaken.