Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een luchtvaartuig is een toestel dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krachten die de lucht daarop uitoefent, met uitzondering van toestellen die blijkens hun constructie bestemd zijn zich te verplaatsen op een luchtkussen, dat wordt in stand gehouden tussen het toestel en het oppervlak der aarde (art. 8:3a lid 1 BW).

Teboekstelling

Een luchtvaartuig kan volgens art. 8:1300 lid 1 BW worden teboekgesteld als:

  1. het luchtvaartuig een Nederlands luchtvaartuig is in de zin van de Wet luchtvaart;
  2. het luchtvaartuig tenminste een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld gewicht heeft.

Teboekstelling is niet mogelijk als het luchtvaartuig teboekstaat in de openbare registers, in een verdragsregister of in enig soortgelijk buitenlands register (art. 8:1303 lid 2 BW).

  • In afwijking van art. 8:1303 lid 2 BW is teboekstelling van een in een verdragsregister of in enig soortgelijk register teboekstaand luchtvaartuig mogelijk, wanneer de eigenaar de eigendom van het luchtvaartuig heeft verkregen door toewijzing na een executie, welke in Nederland heeft plaatsgevonden (art. 8:1303 lid 3 BW).

De teboekstelling wordt verzocht door de eigenaar van het luchtvaartuig.

  • Hij moet daarbij ter inschrijving overleggen een door hem ondertekende verklaring, dat naar zijn beste weten het luchtvaartuig voor teboekstelling vatbaar is. Deze verklaring behoeft de goedkeuring van de rechter (art. 8:1303 lid 4 BW).