Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagene is geen ambachts- of werklied. Geen beslagverbod op gereedschap personeel. Het stilleggen van een onderneming gaat verder dan in art. 446 Rv is beoogd.

Op grond van art. 447 Rv vallen gereedschappen van ambachtslieden en werklieden die tot hun persoonlijk bedrijf behoren onder het beslagverbod.

Ambachtslieden en werklieden zijn personen die voor hun levensonderhoud van hun lichamelijke arbeid afhankelijk zijn en door uitwinning van hun gereedschap het risico lopen niet meer in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

In dit geval kan de beslagene zich niet op dit beslagverbod beroepen omdat hij hier niet zelf werkt en dus geen ambachts- of werklied is. Gereedschap voor personeel valt niet onder het beslagverbod. 

Art. 446 Rv geeft de deurwaarder, in opdracht van de ontvanger, de mogelijkheid om beslagen zaken in gerechtelijke bewaring te geven, indien dit voor het behoud van die zaken redelijkerwijs noodzakelijk is.

Gelet op de overgelegde stukken heeft de ontvanger besloten tot het aanstellen van een bewaarder. In dit kader heeft zij de belastingdeurwaarder opdracht gegeven tot effectuering van haar besluit.

De aanstelling van de bewaarder is, blijkens het overgelegde betekeningsexploit, door de belastingdeurwaarder daadwerkelijk geëffectueerd. Gelet hierop is aan de vereisten op grond van art. 446 Rv voldaan. De bewaring op zich is derhalve niet onrechtmatig.

Voorzover de ontvanger tot afsluiting is overgegaan omdat de verwachting bestaat dat de onderneming niet levensvatbaar is, is deze afsluiting onrechtmatig. Het stilleggen van de onderneming van eiser gaat veel verder dan hetgeen met art. 446 Rv is beoogd, namelijk het behoud van de beslagen zaken.