Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De Participatiewet (PW) vervangt meerdere oudere wetten rondom bijstand en sociale werkvoorziening. Het is de wet die voorziet in de activering van mensen met een arbeidsbeperking en uitkeringen voor mensen die niet of niet voldoende inkomsten hebben.

Een uitkering op grond van de Participatiewet kan uitsluitend worden verstrekt als de aanvrager geen aanspraak kan maken op een andere uitkering of loon. Als er wel aanspraak gemaakt kan worden op een andere uitkering of betaald werk, dan is er sprake van een zogenaamde voorliggende voorziening. De aanvraag voor de uikering wordt dan afgewezen. De gemeente vult reeds bestaand inkomen maximaal aan tot het voor de betrokkene geldende sociaal minimum.

Beslag

Op een uitkering volgens de Participatiewet kan beslag worden gelegd. Bijzondere bijstand en de koopkrachttegemoetkoming, bedoeld in art. 36a PW, zijn niet vatbaar voor beslag. Bij beslag op een uitkering moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.