Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Mogelijk verzuim van naleving artikelen 23 lid 2 Sv, 23 lid 5 Sv en 25 lid 1 Sv leidt tot nietigheid.

Volgens art. 23 lid 2 Sv moeten door de raadkamer het openbaar ministerie, de verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders is voorgeschreven.

Volgens art. 23 lid 5 Sv is dat voorschrift niet van toepassing voorzover het onderzoek hierdoor ernstig wordt geschaad.

Volgens art. 25 lid1 Sv moet van het onderzoek door de raadkamer door de griffier een proces-verbaal worden opgemaakt met daarin de zakelijke inhoud van de afgelegde verklaringen en voorts hetgeen verder bij dat onderzoek is voorgevallen. Het artikel bevat tevens voorschriften over de inrichting, vaststelling en ondertekening van dat proces-verbaal en de voeging ervan bij de processtukken.

Omdat uit de aan de Hoge Raad toegezonden stukken niet blijkt dat met inachtneming van de vermelde voorschriften een onderzoek door de raadkamer is gehouden, moet worden aangenomen dat dit is verzuimd. Dit verzuim leidt tot nietigheid.