Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan de indiener van het klaagschrift.

De beklagprocedure volgens het vierde boek, Titel IX Sv kent, in tegenstelling tot hetgeen in HR LJN ZC9727 onder de toenmalige wetgeving is aangenomen, geen mogelijkheid van een last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan degene die een klaagschrift tot teruggave heeft ingediend (HR 26-11-2002, ECLI:NL:HR:2002:AE6595).

De rechtbank had dus, naast de ongegrondverklaring, geen last tot teruggave aan de ander dan klager mogen geven.

Gerelateerde artikelen