Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Kort geding geen middel voor opheffing strafvorderlijk beslag.

Eiser in een civielrechtelijk kort geding is ten aanzien van een vordering tot opheffing van strafrechtelijke beslagen niet-ontvankelijk, omdat voor hem de klaagschriftprocedure als bedoeld in art. 552a Sv openstaat.

Het is onverenigbaar met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken dat de voorzieningenrechter vooruitlopend op de behandeling door de raadkamer in strafzaken oordeelt over de rechtmatigheid van een beslag.

Voor toewijzing van een vordering tot opheffing van een strafrechtelijk beslag, zoals hier aan de orde, kan daarom slechts sprake zijn in zeer uitzonderlijke of buitengewoon spoedeisende omstandigheden. Van dergelijke omstandigheden is in deze zaak onvoldoende gebleken.

Gerelateerde artikelen