Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Deurwaarderskortgeding. Wijze van beslagleggen bij conservatoir bewijsbeslag.

De deurwaarder mag beslag leggen op de in het rekest nader genoemde bescheiden, ook wanneer deze in digitale vorm worden aangetroffen. Uit de Memorie van Toelichting bij art. 843a Rv blijkt immers dat onder bescheiden tevens op een gegevensdrager aangebrachte gegevens wordt verstaan.

Het is de deurwaarder niet toegestaan overleg te voeren met verzoekers over de wijze waarop hij beslag dient te leggen.

Het proces-verbaal van beslaglegging mag geen informatie mag bevatten over de inhoud van de in beslag genomen bescheiden.