Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing bewijsbeslag. Stellingen beslaglegger onvoldoende onderbouwd.

Werkgever stelt dat werknemer in strijd heeft gehandeld met het (in overleg met werkgever beperkte) concurrentiebeding door werkzaamheden te verrichten voor concurrerende ondernemingen en door personeelsleden van werkgever in dienst te nemen of hen (onrechtmatig) te benaderen.

Werkgever heeft zijn stellingen onvoldoende feitelijk onderbouwd. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de bodemrechter de door werkgever verlangde inzage in c.q. afgifte van (afschriften of uittreksels van) de in beslaggenomen bescheiden zal toestaan. Het bewijsbeslag moet daarom worden opgeheven.