Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Reële executie. Onroerende zaak.

Feiten

Van der Meer en Van Doorn verkopen hun woonhuis in Den Haag aan Verploegh. Bij de notaris wordt een akte verleden met de bedoeling om het pand aan Verploegh te leveren. Een aantal jaren later komt aan het licht dat de levering niet rechtsgeldig was omdat de verkopers bij het transport niet rechtsgeldig waren verschenen. Verploegh probeert tevergeefs alsnog medewerking tot een rechtsgeldige levering te verkrijgen. Uiteindelijk dagvaardt hij Van der Meer en Van Doorn voor de rechtbank en vraagt om een veroordeling tot medewerking aan levering, en, mocht medewerking alsnog uitblijven, om aanwijzing van een vertegenwoordiger die namens de verkopers aan de levering zal meewerken, subsidiair om het te wijzen vonnis in de plaats te doen stellen van de wilsverklaring van de verkopers in de akte van overdracht en voor recht te verklaren dat de aldus opgemaakte transportakte rechtsgeldig in de daartoe bestemde openbare registers kan worden overgeschreven.

Rechtbank en hof

De rechtbank veroordeelt Van der Meer en Van Doorn tot medewerking aan de levering, maar wijst het meer gevorderde af. Het hof vernietigt het vonnis en wijst de vorderingen van Verploegh toe. Van der Meer gaat in cassatie.

Hoge Raad

De Hoge Raad wijst het beroep in cassatie af. Reële executie van een veroordeling tot levering van een onroerend goed kan inderdaad op boven weergegeven wijze plaatsvinden met dien verstande dat uit de samen met de akte over te schrijven uitspraak moet blijken van het in de plaats stellen van die uitspraak voor de verklaring van de veroordeelden en dat, zo dit, zoals hier, slechts uit het in hoger beroep gewezen arrest blijkt, ook dit arrest ter overschrijving in de registers aangeboden dient te worden.

Gerelateerde artikelen