Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagverbod bij roerende zaken. Beperkte uitleg begrip ambachtslieden en werklieden.

Strekking artt. 447 en 448 Rv

De uitzonderingen die in de art. 447 onder 2e, 4e en 5e en 448 lid 1 Rv worden gemaakt moeten in onderling verband worden gelezen. Zij strekken ertoe te voorkomen dat de schuldenaar door dit verhaal onbeperkt ook in zijn eerste materiele en immateriele levensbehoeften of de middelen om deze te verwerven kan worden getroffen.

Ambachtslieden

Onder ‘ambachtslieden en werklieden’ zijn slechts te verstaan zij die voor hun levensonderhoud van hun lichamelijke arbeid afhankelijk zijn en derhalve door uitwinning van hun gereedschap gevaar zouden lopen niet meer in dit levensonderhoud te kunnen voorzien. Daaronder valt niet een arts.