Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen verlof voor conservatoir beslag nodig bij uitvoerbare rechterlijke beslissingen ingevolge artikel 31 E(V)EX-verdrag en EEXVerordening.

Bij uitvoerbare rechterlijke beslissingen ingevolge art. 31 E(V)EX-verdrag en EEXVerordening, die zijn gegeven in een verdragsluitende staat of lidstaat, met exequatur, en uitvoerbaar in een andere verdrags- of lidstaat, is, voordat conservatoir beslag kan worden gelegd, geen verlof van de voorzieningenrechter conform art. 700 lid 1 Rv nodig.