Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executoriaal beslag. Art. 504 Rv. Eisen proces-verbaal inbeslagneming.

Art. 504 Rv bepaalt aan welke vereisten een proces-verbaal van inbeslagneming moet voldoen.

Eén van die vereisten is de vermelding van de titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd (in dit geval de hypotheekakte). In het proces-verbaal hoeft niet te worden onderbouwd waarom executie van die titel kan worden verlangd.