Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenbeslag onder de deurwaarder is verkapt eigenbeslag ter frustrering van de executie van een vonnis. Misbruik van recht.

In het algemeen wordt geen verlof verleend voor het leggen van ‘eigenbeslag’ indien daarmee wordt beoogd de executie van een vonnis te frustreren.

Een derdenbeslag onder de deurwaarder met hetzelfde effect moet worden beschouwd als een verkapt ‘eigenbeslag’. Er is sprake van misbruik van recht. De vordering tot opheffing van het beslag wordt toegewezen.