Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Eigen beslag ter afwending van te executeren vonnis niet toegestaan.

Een conservatoir eigenbeslag ter afwending van het executeren van een vonnis is niet in alle gevallen uitgesloten, maar is slechts aanvaardbaar indien de gepretendeerde tegenvordering op basis van de overgelegde bescheiden voorshands voldoende is gestaafd.

Op grond van het hiernavolgende is de voorzieningenrechter van oordeel dat hieraan in dit geval niet is voldaan.