Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verzoek tot conservatoir beslag op gelden onder deurwaarder en derdenrekening advocaat uit hoofde van een veroordelend vonnis is verkapt eigenbeslag. Verzoek afgewezen.

Met het onderhavige beslagverzoek wenst verzoeker beslag te leggen op de gelden die door hem zullen worden betaald aan de deurwaarder die door verweerster is ingeschakeld voor de executie van een vonnis van de rechtbank Den Bosch. Omdat de gelden vervolgens terecht zullen komen op de derdengeldrekening van de advocaat van verweerster, verzoekt verzoeker ook verlof om op deze rekening beslag te mogen leggen. In voormeld vonnis heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch verzoeker (in reconventie) veroordeeld een bedrag van EUR 36.765,11, vermeerderd met rente en kosten, aan verweerster te betalen.

Indien de voorzieningenrechter het door verzoeker gevraagde beslag zou verlenen, zou de tenuitvoerlegging van deze (uitvoerbaar bij voorraad verklaarde) veroordeling worden gefrustreerd. Daarvoor is het beslagrecht niet bedoeld.

Met het leggen van het onderhavige beslag, dat als een verkapt eigenbeslag moet worden aangemerkt, wordt dan ook in beginsel misbruik gemaakt van procesrecht. Het verzoek tot het leggen van dit beslag dient op die grond dan ook in beginsel te worden afgewezen (vgl. Hof Den Bosch 11-03-2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5998), dat handelt over een zuiver eigenbeslag).

Op dit uitgangspunt kan een uitzondering worden gemaakt, indien verweerster door het uitoefenen van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van de betreffende veroordeling zelf misbruik van recht zou maken (vgl. Hof Den Bosch 11-03-2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5998). Hiervan is hier niet gebleken.