Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Hypotheekhouder die zich verzet tegen executie geldt als derde in de zin van art. 438 lid 5 Rv. Hij moet zowel de executant als de geëxecuteerde dagvaarden.

Feiten

Mr. Cerutti, curator in het faillissement van Multi Hypotheken BV, legt conservatoir beslag op het woonhuis van voormalig bestuurder en grootaandeelhouder X. Na veroordeling van X tot betaling van een bedrag aan de boedel wordt het beslag executoriaal en zegt de curator hypotheekhouder ING de executoriale verkoop van het woonhuis aan.

ING maakt geen gebruik van het recht ex art. 509 lid 1 Rv tot overname van de executieverkoop, maar tekent, vanwege de te verwachten geringe opbrengst, wel verzet tegen de verkoop aan.

Hof

Het hof vindt dat ING als derde moet worden beschouwd in de zin van art. 438 lid 5 Rv. Volgens deze bepaling moet een derde (ING) zowel de executant (de curator) als de geëxecuteerde (X) dagvaarden.

Nu ING dit niet heeft gedaan, is zij niet-ontvankelijk in haar vorderingen.