Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenuitvoerlegging executoriale titel. Belangenafweging.

Bij de beoordeling van een vordering tot executie van een vonnis geldt dat

  1. de veroordeelde belang moet hebben bij de schorsing van de executie,
  2. bij de in het licht van de omstandigheden van het geval te verrichten belangenafweging moet worden nagegaan of het belang van degene die de veroordeling verkreeg, zwaarder weegt dan dat van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist, en
  3. dat bij die belangenafweging de kans van slagen van het rechtsmiddel buiten beschouwing moet blijven.

De executant, curator in een faillissement, heeft het door de veroordeelde gestelde restitutierisico bij vernietiging van het vonnis niet afdoende weersproken en is evenmin in staat een (contra)garantie te stellen, zodat het belang van de veroordeelde tot schorsing zwaarder weegt.