Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenuitvoerlegging executoriale titel. Geen misbruik van recht.

De rechtbank vindt dat de VvE geen misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om tot executie over te gaan.

De VvE was immers zonder meer gerechtigd tot executieverkoop over te gaan, nu zij niet alleen een in kracht van gewijsde gegaan vonnis had verkregen tegen de eigenaren van het appartementsrecht, maar daarnaast ook op grond van de wet (5:122 lid 3 BW) gerechtigd was om haar vordering (ten dele) te verhalen op de koper van het appartementsrecht.