Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executoriaal beslag. Misbruik van executierecht. Noodtoestand bij de geëxecuteerde.

De openbare verkoop van de onderhavige inboedelzaken is een zeer ingrijpende aangelegenheid, gelet ook op het diffamerende karakter daarvan.

Gelet op de te verwachten opbrengst van de verkoop is het onbegrijpelijk dat gedaagde de voorgenomen executie wenst te continueren, nu immers niet te verwachten valt dat uit die verkoop enig actief aan gedaagde zal toevloeien, en integendeel de schuld van eiseres door die verkoop enkel nog zal toenemen.

Er kan van een noodtoestand bij eiseres worden gesproken. Verkoop van haar inboedel zou die noodtoestand verergeren en dient geen redelijk doel nu de verwachte opbrengst niet eens de kosten van de verkoop zal dekken.

Voortzetting van de executie is in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en levert misbruik van executierecht op.